Dane potrzebne do logowania w systemie bibliotecznym PWr

IDENTYFIKATOR

STUDENCI
państwowych, wyższych uczelni Wrocławia
PESEL, np. 85021501632
lub
NR ALBUMU poprzedzony kodem uczelni, np. PWR123456
DOKTORANCI
państwowych, wyższych uczelni Wrocławia
PESEL, np. 75031801987
lub
pełny NR ALBUMU poprzedzony kodem uczelni, np. PWR2569/2001
PRACOWNICY
państwowych, wyższych uczelni Wrocławia
POZOSTALI UŻYTKOWNICY
PESEL, np. 59081702483
lub
numer i seria DOWODU OSOBISTEGO, np. AB1456298

HASŁO

PIERWSZE LOGOWANIE DO SYSTEMU
pierwsza autoryzacja sesji
Aby odblokować konto i zmienić hasło należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni Głównej (bud. A1, kl. schod. "c", II piętro, pok. 307a i 307) lub do dowolnej Biblioteki Centrum Wiedzy.
ZMIANA HASŁA Hasło należy zmienić podczas pierwszej autoryzacji.
Zmiana hasła dokonuje się automatycznie dla wszystkich rodzajów identyfikatora.
Zmiany należy dokonać po wybraniu opcji Moje konto w górnym menu systemu, a następnie opcji Ustawienia osobiste

Kody Uczelni Wrocławskich

Akademia Muzyczna AMUZ
Akademia Sztuk Pięknych ASP
Akademia Wychowania Fizycznego AWF
Metropolitalne Seminarium Duchowne MWSD
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna PWST
Papieski Wydział Teologiczny PWT
Politechnika Wrocławska PWR
Uniwersytet Ekonomiczny UE
Uniwersytet Medyczny UM
Uniwersytet Przyrodniczy UP
Uniwersytet Wrocławski UWR
Wyższa Szkoła Oficerska WSO