Samodzielne przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych książek

Czytelnik ma możliwość jednorazowego samodzielnego przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek.
W tym celu należy:

Samodzielne przedłużenie jest możliwe tylko przed upływem terminu zwrotu książki i tylko jeden raz. Dodatkowo, musi to być pierwsze przedłużenie, przed przedłużeniem dokonanym przez pracownika biblioteki, w której książka została wypożyczona.

Blokada konta lub naliczona opłata za nieterminowy zwrot książki uniemożliwiają samodzielne przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonej książki.